Условия на ползване

Общи условия

за ползване на платформата www.agoradobrich.com на „Про Нюз Добрич“ ЕООД

Добре дошли в платформата www.agoradobrich.com!

Благодарим ви, че използвате услугите й!

С използването на нашите услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Платформата www.agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите по запитвания и подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за нередности при изразходването на публичен ресурс.

Този сайт, неговите елементи, дизайн, софтуер, бази данни и скриптове са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на „Про Нюз Добрич“ ЕООД. Достъпът до информацията е безплатен.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази сайт, както и за пропуснати ползи или печалби във връзка с достъпа или невъзможността за достъп.

Услугите, които предоставят платформата www.agoradobrich.com и мобилното приложение на гражданите са:

  • приемане и обработка на неспешни сигнали и жалби при непрекъснат режим на работа чрез сайта на www.agoradobrich.com и мобилното приложение.
  • предоставяне на обща информация за информиране и известяване на населението за текущи и бъдещи обществени поръчки, конкурси, търгове и друга информация за изразходване на публични ресурси.
  • Публикуване на резултати от проведените анализи, проучвания и анкети.
  • Получаване на новини за област Добрич, създадени от екипа на Pronewsdobrich.bg.
  • предоставяне на информация на гражданите за текущи дейности и проблеми при обработката на постъпили сигнали, по които общинските администрации са предприели или ще предприемат действия.

Тематиката на подаваните сигнали, писма, жалби и др. е много разнообразна, затова понякога може да са в сила допълнителни изисквания за подаване на необходимата информация (включително избор на категория и тип, точен адрес на проблема и свързаните с него допълнителни обстоятелства, име и адрес на подателя, телефон за обратна връзка и др.).

Използвайте услугите ни само по предназначение

Трябва да спазвате всички изисквания, които Ви се представят във връзка с услугите.

Моля, не злоупотребявайте като подавате сигнали, писма, жалби и др. и прикачвате материали с невярно, подвеждащо, оскърбително, оклеветяващо, вулгарно, порнографско или религиозно некоректно съдържание или искате информация, която не е от компетенцията на Столична община.

Може да преустановим или спрем да ви предоставяме услуги след като извършим проверка на предполагаемата злоупотреба, ако не спазвате условията или правилата.

Във връзка с използването на услугите от Ваша страна, може да Ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация.

Дейността на платформата www.agoradobrich.com и на мобилното приложение се основава на следните принципи:

Сигурност – гарантиране на сигурността на личните данни на гражданите, които са предоставени единствено с цел идентификация на клиентите на www.agoradobrich.com.

Лимитиране на събираната информацията – личните данни, които се предоставят от граждани са определени единствено с цел точно определяне информацията за контакт с гражданите и осигуряване възможност за обратна връзка;

Непрекъснатост на работа на www.agoradobrich.com - процесът на приемане на сигналите, получени от граждани, организации и фирми се осъществява непрекъснато - 24 часа, 7 дни в седмицата. Подава се към общините, съобразно постигнатите договорености с тях.

Бързина и ефективност – осигуряване на бърза и точна обработка на сигналите и насочването им към общинските администрации, компетентни за тяхното решаване.

Професионализъм - обслужването се осигурява от високо квалифицирани и компетентни служители, преминали през специално обучение.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

За всички неуредени в тези "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ