ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Подреди по:

Филтър

Община Тервел

21.06.2022

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2021 г. на Община Тервел

Председателят на Общински съвет град Тервел – Мария Гочева на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второстепенните раз...

Община Шабла

22.03.2022

име на публичното обсъждане

Предстои публично обсъждане на бюджет 2022 на община Шабла На 30-ти март 2022 г. /сряда/, от 15.30 часа в пленарната зала на Община Шабла, ще се проведе за всички населени места от Общината, Публ...

Община Тервел

14.03.2022

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2022 г. на Община Тервел

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Тервел кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО,...

Община Тервел

08.08.2022

Община Тервел кани на Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

О Б Я В А на 17–и Август 2022 г./сряда/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните...

Община Каварна

17.08.2022

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2021година

П О К А Н А за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2021г. На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.12а от Наредбата за реда и начина за про...

Община Балчик

05.07.2022

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средства на европейския съюз (СЕС) на 21 юли 2022 г.

ПОКАНА На основание чл.140., ал.4 от Закона за публичните финанси УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, Представям на Вашето внимание отчета за касово изпълнение на бюджет...

Община Крушари

16.08.2022

Покана за обществено обсъждане на предварителен проект Общ устройствен план на Община Крушари и екологична оценка на плана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 от и във връзка с чл. 81, ал.1, т. 1 от Закона за опазване на околната...

Община Каварна

05.09.2022

Покана за публично обсъждане на инвестиционни проекти

Кметът на Община Каварна - на основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг, и чл.13 и 14 от НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна, к...

Община град Добрич

09.12.2022

Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за ак...

Община град Добрич

18.11.2022

Кметският екип на Община Добрич представи публично отчет на тригодишното управление от мандат 2019 – 2023 г.

В залата на Художествената галерия кметът на Добрич Йордан Йорданов и неговият екип представиха публично отчета за тригодишното управление от мандат 2019 – 2023 г. Кметът Йордан Йорданов се фокусира в...

Община град Добрич

14.10.2022

Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за ак...

Община град Добрич

08.09.2022

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Про...

Община град Добрич

13.07.2022

Покана за публично обсъждане на актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Про...

Община град Добрич

20.06.2022

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Общин...

Община град Добрич

16.06.2022

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г.

Председателят на Общински съвет град Добрич Нивелин Радичков, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна б...

Община Тервел

07.12.2022

Община Тервел ще проведе публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

На 15-ти Декември 2022 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за пу...

Община Тервел

09.11.2022

Община Тервел обявява публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

О Б Я В А на 18–ти ноември 2022 г./петък/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните...

Община Тервел

13.10.2022

Обява за публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. на Община Тервел

О Б Я В А на 21 –ви Октомври 2022 г./петък/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. На основание чл.124, ал.1 от Закона за публич...

Община Тервел

14.09.2022

Покана за Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. на Община Тервел

О Б Я В А на 23–и септември 2022 г./петък/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичн...

Община Балчик

22.06.2022

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Балчик

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за прове...

Община Каварна

13.12.2022

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022 г

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2022г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА. На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и във връзка ...

Община Каварна

11.11.2022

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022 г.

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2022г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА, На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връз...

Община Шабла

15.08.2022

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Шабла за 2021 година

Покана от Председателят на Общински Съвет град Шабла – д-р Йорданка Стоева На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представителите ...

Община град Добрич

19.01.2023

Покана за публично обсъждане на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2023 г.

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на програмата за кап...

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ