ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

Подреди по:

Филтър

Общински съвет Каварна

02.08.2022

Четиридесет и седмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 година /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следни...

Общински съвет Каварна

04.05.2022

наименованието

Решения от заседание на OбС на 15.04.2022 г. - Препис-извлечение от протокол № 43 от 15.04.2022 г.

Общински съвет Каварна

23.06.2022

Четиридесет и шесто заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 година от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ...

Общински съвет Каварна

27.05.2022

Четиридесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2022 година / вторник/ от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 май 2022 година /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния П...

Общински съвет Каварна

19.05.2022

Четиридесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 май 2022 г. /понеделник от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на 23 май 2022 година /понеделник/ от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие – 1890“ гр....

Общински съвет Каварна

12.04.2022

Четиридесет и трето заседание на Общинския съвет – Каварна на 15 април 2022 година (петък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и третото заседание на Общинския съвет – Каварна на 15 април 2022 година /петък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ...

Общински съвет Каварна

28.03.2022

Четиридесет и второ заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ...

Общински съвет Каварна

16.03.2022

Четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния П...

Общински съвет Каварна

02.03.2022

Четиридесето заседание на Общинския съвет – Каварна на 07 март 2022 година (понеделник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесетото заседание на Общинския съвет – Каварна на 07 март 2022 година /понеделник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРО...

Общински съвет Каварна

24.02.2022

Тридесет и девето заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 февруари 2022 година от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам тридесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 февруари 2022 година от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ...

Общински съвет Каварна

20.01.2022

Тридесет и осмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 25 януари 2022 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и осмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 25 януари 2022 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПР...

Общински съвет Балчик

13.01.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 21.01.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 21 януари 2022 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се п...

Общински съвет Балчик

16.02.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 24.02.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 февруари 2022 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се...

Общински съвет Балчик

30.03.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 07.04.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 07 април 2022 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се провед...

Общински съвет Балчик

20.04.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 28.04.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 април 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се...

Общински съвет Балчик

16.05.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 24.05.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2022 година от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски" гр...

Общински съвет Балчик

22.06.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 30.06.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 юни 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще...

Общински съвет Балчик

20.07.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 28.07.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 юли 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще...

Общински съвет град Добрич

15.07.2022

Заседание №36 на 28.07.2022 г.

Проект! ДНЕВЕН РЕД Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция с цел реализация на инвестиционен проект „Нов градски център ...

Общински съвет град Добрич

17.06.2022

Заседание № 35 на 28.06.2022 г.

ДНЕВЕН РЕД Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.; Информация за показателите по...

Общински съвет град Добрич

20.05.2022

Заседание № 34 на 31.05.2022 г.

Проект! ДНЕВЕН РЕД Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Агликина поляна“ №19, представляващо имот с идентификатор...

Общински съвет град Добрич

14.04.2022

Заседание № 33 на 26.04.2022 г.

Проект! ДНЕВЕН РЕД Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г. ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов Зам.-кмет на Община град Добрич Приемане на б...

Общински съвет град Добрич

18.03.2022

Заседание № 32 на 29.03.2022 г.

Проект! ДНЕВЕН РЕД Участие в Шестата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2022 г. ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов ...

Общински съвет град Добрич

10.02.2022

Заседание № 31 на 22.02.2022 г.

Проект! ДНЕВЕН РЕД Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кме...

Общински съвет град Добрич

14.01.2022

Заседание № 30 на 25.01.2022 г.

Проект! ДНЕВЕН РЕД Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората година от мандат 2019 г. – 2023 г. ВН...

Общински съвет Добричка

30.12.2021

Покана за Заседание на Общински съвет на 04.01.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 04.01.2022 г.

Общински съвет Добричка

18.02.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 24.02.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 24.02.2022 г.

Общински съвет Добричка

26.03.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 31.03.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 31.03.2022 г.

Общински съвет Добричка

21.04.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 27.04.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 27.04.2022 г.

Общински съвет Добричка

19.05.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 25.05.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 25.05.2022 г.

Общински съвет Добричка

10.06.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 16.06.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 16.06.2022 г.

Общински съвет Добричка

22.06.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 29.06.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 29.06.2022 г.

Общински съвет Добричка

21.07.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 27.07.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 27.07.2022 г.

Общински съвет Добричка

10.08.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 17.08.2022 г.

Покана за Заседание на Общински съвет на 17.08.2022 г.

Общински съвет Крушари

24.02.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 24.02.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 24.02.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дома...

Общински съвет Крушари

31.03.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.03.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.03.2022г. от 14.00часа в залата на Домаше...

Общински съвет Крушари

28.04.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.04.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.04.2022 г. от 14.00 часа в заседателната ...

Общински съвет Крушари

31.05.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.05.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.05.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дом...

Общински съвет Крушари

30.06.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 30.06.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.06.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дом...

Общински съвет Крушари

28.07.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.07.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.07.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дом...

Общински съвет Крушари

15.08.2022

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 22.08.2022г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 22.08.2022 г. от 14.00 часа в за...

Общински съвет Тервел

27.01.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 27.01.2022г

ПРОТОКОЛ № 1 Днес 27.01.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл. Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

24.02.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 24.02.2022г

ПРОТОКОЛ № 2 Днес 24.02.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл. Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

02.03.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 02.03.2022г

ПРОТОКОЛ № 1 Днес 27.01.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл. Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

07.03.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 07.03.2022г

ПРОТОКОЛ № 4 Днес 07.03.2022 год. от 14,00 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе второто извънредно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл. Добрич на осно...

Общински съвет Тервел

31.03.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 31.03.2022г

ПРОТОКОЛ № 5 Днес 31.03.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл. Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

14.04.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 14.04.2022г

ПРОТОКОЛ № 6 Днес 14.04.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

26.05.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 26.05.2022г

ПРОТОКОЛ № 7 Днес 26.05.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

29.06.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 29.06.2022г

ПРОТОКОЛ № 8 Днес 29.06.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

15.07.2022

Протокол от Заседание на Общински съвет от 15.07.2022г

ПРОТОКОЛ № 9 Днес 15.07.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Шабла

08.02.2022

Протокол № 38 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 08.02.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 38 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 08.02.2022 година

Общински съвет Шабла

23.02.2022

Заседание на Общински съвет – Шабла на 23 02.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 39 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 23.02.2022 година

Общински съвет Шабла

29.03.2022

Заседание на Общински съвет-Шабла на 29.03.2022 г.

Протокол № 40 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 29.03.2022 г.

Общински съвет Шабла

18.04.2022

Заседание на Общински съвет – Шабла на 18.04.2022 г.

Протокол № 41 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 18.04.2022 г.

Общински съвет Шабла

17.05.2022

Извънредно заседание на Общински ъвет – Шабла на 17.05.2022 г.

Протокол № 42 от проведено извънредно заседание на Общински ъвет – Шабла на 17.05.2022 г.

Общински съвет Шабла

25.08.2022

Заседание на Общински съвет – Шабла на 25.05.2022 г.

Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 25.05.2022 г.

Общински съвет Шабла

31.05.2022

Заседание на Общински съвет – Шабла на 31.05.2022 г.

Протокол №44 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 31.05.2022 г.

Общински съвет Шабла

28.06.2022

Заседание на Общински съвет – Шабла на 28.06.2022 г.

Протокол № 45 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 28.06.2022 г.

Общински съвет Шабла

19.07.2022

Извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 19.07.2022 г.

Протокол № 46 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 19.07.2022 г.

Общински съвет град Добрич

09.09.2022

Докладни записки за заседание №37 на 20.09.2022 г.

ДНЕВЕН РЕД Предложение за избор на „Почетен гражданин на град Добрич” и „Почетен знак на Община град Добрич“. Вносител: Нивелин Радичков Председател на Общински съвет Добрич Информация ...

Общински съвет Крушари

12.09.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.09.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.09.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дом...

Общински съвет Балчик

15.09.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 23.09.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 23 септември 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи ет...

Общински съвет Шабла

12.09.2022

Протокол № 49 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 12.09.2022 година

Протокол № 49 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 12.09.2022 година ОТНОСНО: Докладна записка относно проект ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно ...

Общински съвет Шабла

03.10.2022

Протокол № 50 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30.09.2022 година

Препис-извлечение ! Протокол № 50 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30.09.2022 година

Общински съвет Каварна

30.09.2022

Четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 октомври 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

ДНЕВЕН РЕД: ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 440 Относно: Одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година. ...

Общински съвет град Добрич

09.01.2023

На извънредна сесия на 13 януари представят трите проекта за център на Добрич

Извънредно заседание на Общинския съвет в Добрич ще се проведе на 13 януари. То се свиква от председателя на Общинския съвет Нивелин Радичков по искане на 20 общински съветника за свикване на извънред...

Общински съвет Балчик

14.12.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 22.12.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 декември 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация,...

Общински съвет Балчик

21.11.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 29.11.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 ноември 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи...

Общински съвет Балчик

12.10.2022

Покана за Заседание на Общински съвет на 20.10.2022г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20 октомври 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първ...

Общински съвет Генерал Тошево

31.10.2022

Решения от 13 октомври 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 9-1 от 13.10.2022 година за допълване на Решение на Общински съвет за утвърждаване на броя на педагогическия персонал, зает по трудово правоотношение в системата на предучилищното и учил...

Общински съвет Генерал Тошево

31.10.2022

Решения 8 от 1 септември 2022

РЕШЕНИЕ № 8-1 от 01.09.2022 година за определяне нов размер на трудовите възнаграждения на служителите на изборни длъжности при Община Генерал Тошево На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във в...

Общински съвет Генерал Тошево

12.08.2022

Решения 7 от 4 август 2022

РЕШЕНИЕ № 7-1 от 04.08.2022 година за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022 / 2023 година в общинските училища На основание чл.21,...

Общински съвет Генерал Тошево

30.06.2022

Решения 6 от 27 юни 2022

РЕШЕНИЕ № 6 от 27.06.2022 година

Общински съвет Генерал Тошево

08.06.2022

Решения 5 от 30 май 2022 г.

Решения 5 от 30 май 2022 г.

Общински съвет град Добрич

09.12.2022

Дневен ред на Заседание №41 на 20.12.2022 г.

ДНЕВЕН РЕД Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г. Вносител: инж. Пенчо Керванов Зам.-кмет на Община Добрич Приемане на План-с...

Общински съвет град Добрич

18.11.2022

Дневен ред за Заседание №40 на 29.11.2022 г.

ДНЕВЕН РЕД Предложение за прекратяване на договор № 52 от 25.01.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост: „Обект за обществено хранене ...

Общински съвет град Добрич

14.10.2022

Дневен ред за Заседание №39 на 25.10.2022 г.

ДНЕВЕН РЕД Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през трето тримесечие на ...

Общински съвет Добричка

16.12.2022

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 21.12.2022г.

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 21.12.2022г.

Общински съвет Добричка

24.11.2022

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 30.11.2022г

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 30.11.2022г

Общински съвет Добричка

16.11.2022

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 22.11.2022г.

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 22.11.2022г.

Общински съвет Добричка

24.10.2022

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 26.10.2022г.

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 26.10.2022г.

Общински съвет Добричка

20.09.2022

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 28.09.2022г.

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 28.09.2022г.

Общински съвет Добричка

25.08.2022

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 31.08.2022г

Покана за заседание на Добрички общински съвет на 31.08.2022г

Общински съвет Каварна

15.12.2022

Петдесето заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 декември 2022 г. (петък) от 10:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петдесето заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 декември 2022 година /петък/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ...

Общински съвет Каварна

10.11.2022

Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 ноември 2022 г. (понеделник) от 10:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 ноември 2022 година /понеделник/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при с...

Общински съвет Каварна

26.09.2022

Четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 октомври 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

ДНЕВЕН РЕД: ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 440   Относно: Одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022г...

Общински съвет Каварна

18.07.2022

Четиридесет и седмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 година /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при след...

Общински съвет Каварна

10.06.2022

Четиридесет и шесто заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 година от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА Д...

Общински съвет Каварна

10.05.2022

Четиридесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2022 година / вторник/ от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 май 2022 година /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ...

Общински съвет Каварна

13.05.2022

Четиридесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 май 2022 г. /понеделник от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на 23 май 2022 година /понеделник/ от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие – 1890“ г...

Общински съвет Крушари

09.12.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.12.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 20.12.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дом...

Общински съвет Крушари

10.11.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 24.11.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 24.11.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дом...

Общински съвет Крушари

10.10.2022

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 27.10.2022 г. от 14.00 ч.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.10.2022 г. от 14.00 часа в залата на Дом...

Общински съвет Тервел

30.12.2022

Протокол от заседание на Общинския съвет от 16.12.2022г

ПРОТОКОЛ №14 Днес 16.12.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

30.11.2022

Протокол от заседание на Общинския съвет от 24.11.2022г

ПРОТОКОЛ №13 Днес 24.11.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

31.10.2022

Протокол от заседание на Общинския съвет от 27.10.2022г

ПРОТОКОЛ №12 Днес 27.10.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

30.09.2022

Протокол от заседание на Общинския съвет от 29.09.2022г

ПРОТОКОЛ №11 Днес 29.09.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Тервел

31.08.2022

Протокол от заседание на Общинския съвет от 25.08.2022г

ПРОТОКОЛ №10 Днес 25.08.2022 год. от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на Oбщина Тервел се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23...

Общински съвет Шабла

06.01.2023

Протокол № 54 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 29.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 54 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 29.12.2022 година

Общински съвет Шабла

05.12.2022

Протокол № 53 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 29.11.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 53 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 29.11.2022 година

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ